يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ

سیاسی

وقتی میلیاردرها دست به خیر میشوند!؟

وقتی میلیاردرها دست به خیر میشوند!؟

فرض کنید یک نفر 100 هزار تومن موجودی داره و 50 هزار تومن پول خود را به فقیر میدهد و از طرف دیگه فردی 10 میلیارد پول داره و به عنوان کار خیر 50 هزار تومن به فرد دیگه ای میده.

آیا این دونفر باهم برابرند؟

وقتی میلیاردرها دست به خیر میشوند!؟

  • ۱۳

فرض کنید یک نفر 100 هزار تومن موجودی داره و 50 هزار تومن پول خود را به فقیر میدهد و از طرف دیگه فردی 10 میلیارد پول داره و به عنوان کار خیر 50 هزار تومن به فرد دیگه ای میده.

آیا این دونفر باهم برابرند؟

عنوان منو

محتوای دلخواه شما

عنوان منو

محتوای دلخواه شما