ذوالجناح

آخرین نظرات
  • ۱ بهمن ۹۶، ۲۰:۱۱ - سیّد محمّد جعاوله
    عالی
  • ۳۰ دی ۹۶، ۱۴:۲۶ - سیّد محمّد جعاوله
    احسنت


کسى که میخواهد از درد مثانه شکایت نکند بول خود را نگه ندارد هر چند بر روى اسب باشد.

کسى که بآزار شکم مبتلا نشود در میان طعام خوردن آب ننوشد چه آب خوردن در بین غذا رطوبت بدن را زیاد و معده را ضعیف میگرداند رگهاى بدن بهره خود را از غذا نمیگیرند، غذا در معده تحلیل نمیرود.

کسى که میخواهد بسنگ مثانه و حبس البول دچار نشود موقع انزال جلوى منى را نگیرد و کار مجامعت را طولانى نکند.

کسى که میخواهد حافظه‏اش قوى شود صبح‏ها ناشتا نزدیک هفت مثقال زبیب بخورد.

کسانى که بنیروى حفظ بیشترى احتیاج دارند هر روز سه قطعه زنجبیل که با عسل مربا شده بخورند و نیز مقدارى خردل با غذاى خود مصرف کنند.

آن کس که میخواهد خردش نیرومند گردد هر روزه سه دانه هلیله را با نبات بکوبد و میل کند.

کسى که مى‏خواهد ناخنهاى او نترکد و زرد نشود و اطراف‏ ناخنهایش سالم بماند ناخنهایش را در هر پنجشنبه یک بار بگیرد روز دیگرى را براى این کار اختیار نکند.

هر که میخواهد بگوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقدارى پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.

هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه لقمه از غذاى عسل میل کند.

باید دانست که عسل نیز داراى نشانه‏هائیست که بآنها سود و زیانش از هم شناخته مى‏شود.

عسلى که بوئیدن آنها تولید عطسه میکند و آنها که نوشیدنش مسکر و مستى مى‏آورد و آنهائى که چشیدنش گلو و مرى را مى‏سوزاند این انواع از عسل خوب نیست بلکه سم و کشنده است.

بوئیدن گل نرگس را در زمستان بتأخیر نیاندازید چه استشمام آن زکام را برطرف میکند هم چنین بوئیدن سیاه‏دانه رافع زکام است.

کسانى که از زکام در ایام تابستان ناراحتند هر روزه یک خیار بخورند و از نشستن در آفتاب پرهیز کنند.

هر کس از درد شقیقه متألم است و آنکه از مرض شوصه (بگفته قانون بو على ذات الجنب است و بقول صاحب قاموس دردى است در شکم و یا بادى است در زیر دنده‏ها که ظاهرا همان سینه پهلو باشد) ناراحت است قبل از ابتلاى بآن از خوردن گوشت ماهى تازه دریغ نکند در فصل تابستان و زمستان و نیکو است قبل از خواب میل کند کسى که میخواهد بدنى سالم و سبک داشته باشد و گوشتهاى تنش کم و متناسب باشد هنگام شب غذاى کمى بخورد.

کسانى که میخواهند دلیچک و زبان کوچک آنها ساقط نشده و پائین نیفتد پس از خوردن شیرینى با سرکه غرغره کنند.

کسى که بخواهد دچار بیمارى یرقان نشود هنگام تابستان در اولین لحظه‏اى که در اطاق بسته‏اى را باز کرد فورى داخل آن نشود و در زمستان بمحض اینکه در اطاق را براى خروج باز کرد خارج نگردد.

کسى که مى‏خواهد بدنش از استیلاى اقسام بادها در امان باشد اقلا یک بار سیر بخورد.

کسى که بخواهد دندانش فاسد نشود قبل از خوردن غذاى شیرین لقمه نان میل کند.

کسى که مى‏خواهد غذایش تحلیل برود و از آن ضررى نه بیند اول بطرف راست بخوابد و سپس بسمت چپ بغلطد تا بخواب رود.

هر کس بخواهد از غلبه بلغم در مزاج خود بکاهد در اول هر آفتاب قدرى جوارش حریف بخورد و حمام و عمل جماع را زیاد کند و زیاد در آفتاب بنشیند از غذاهاى سرد و مرطوبى پرهیز کند این دستور بلغم را مى‏سوزاند و نابود میکند.

هر کس مى‏خواهد آتش صفرا را خاموش کند هر روزه مقدارى از چیزهائى که سرد و رطوبى است بخورد و بدن خود را استراحت بدهد از هواى خنک استفاده کند کمتر حرکت کند و بصورت کسانى که آنها را دوست دارد بسیار نگاه کند.

آن کس که بخواهد سوداء را بسوزاند بوسیله‏اى حالت قى در خود ایجاد کند و بسیار فصد نماید و زیاد نوره بکشد.

کسى که مى‏خواهد باد سرد را از خود دور کند لازمست گاهى‏حقنه کند و بر بدن خود روغن بمالد با حوله آب گرم تن خود را ماساژ دهد، در آب گرمى که داروهاى گرم در آن ریخته باشد زیاد مکث کند.

براى نابود کردن غلبه بلغم نیکو است در اول هر روز یکمثقال از اطریفل صغیر میل شود[1].

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 75

درد مثانه+تقویت‌حافظه+شکم درد+سرماخوردگی در تابستان 

محمد رسول نصیری

بدان که همانا شخص مسافر باید در هنگام حرکت اعتدال هوا را در نظر داشته باشد وقتى در هواى گرم ناچار بمسافرت شد شکم خود را از طعام پر نکند و نیز با شکم خالى حرکت نکند اعتدال در شکم را رعایت کند در هواى گرم غذاى سرد و مرطوب بخورد از گوشت تازه و هلام‏[1] و سرکه و روغن زیتون و آب غوره و نظیر آنها استفاده کند.

باید دانست که در هواى بسیار گرم راه نوردى براى بدنهاى لاغر خصوص هنگامى که شکمشان از طعام خالى باشد مضر است ولى در بدنهاى فربه سودمند.

اما صلاح حال مسافر و حفظ او از بیشتر آزارها باینست که از آب هیچ منزلى که در آن نزول میکند ننوشد مگر اینکه قبلا آن را با آب سابق ممزوج کرده باشد، با آبى که خالص و مخصوص همان منزل باشد و با آبهاى دیگر اختلاط نیافته باشد.

لازمست اینکه مسافر از وطن خود از جایى که در آن رشد و تربیت یافته مقدارى خاک بردارد و در هر منزلى که وارد مى‏شود کمى از آن خاک را با آب مشروب خود بیامیزد و خوب آن را درهم زده محلول را بکنارى بگذارد تا گل آب کاملا رسوب کند و آب صاف شود.

فربه+سفر+خاک+لاغر

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 76 

محمد رسول نصیری

بهترین آبها براى نوشیدن شخص اعم از اینکه در وطن اقامت کند یا مسافر باشد آبى است که چشمه آن از سمت مشرق و سبک و روشن باشد.

گرامى‏ترین آبها علاوه بر صفات فوق آنست که محل پیدایش و خروج آن نیز از طرف طلوع خورشید باشد در تابستان یعنى از سمت مطلع تابستانى.

سالمترین و بهترین آنها آبى است که با داشتن صفات مزبور از محل خود بجوشد و مجراى آن شکاف تپه‏ها و کوههاى خاکى باشد.

آب با وصف مذکور در زمستان سرد و در تابستان ملین طبع است و براى اشخاص محروى بسیار نافعست.

اما آب شور و آبهاى سنگین موجب یبوست معده مى‏شود.

آب برف و آب یخ براى غالب مزاجها مضر و خطرناک است.

آب باران سبک و گوارا و صاف است و براى کلیه‏ى اجسام نافع است در صورتى که زیاد نماند و در مخزن خود زمانى دراز حبس نشود.

اما آب چاه شیرین و صاف است و سودمند میباشد بشرطى که همیشه جریان داشته باشد و در زمین محبوس نشود.

اما آب دره‏ها و گودیها گرم و غلیظاند خصوص در تابستان‏ چون راکد است و آفتاب دائما بر آن میتابد و گاهى خوردن چنین آبى باعث غلبه و تحریک صفراء مى‏شود.

 

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 78


 

محمد رسول نصیری


و الرمان المر و الفاکهة بعد الطعام.

در این ماه(پاییز) خوردن انار ملس و میوه بعد از طعام سودمند است.

 

در هر شهری، میوه‌های مخصوص آنجا را بخوریم

میوه‏ها هر کدام و هر نوعى از آنها داراى خواصى مخالف و ویتامین‏ها و املاح مختلفى هستند و بهمین جهت هر یک از آنها در معالجه بیمارى مخصوصى نافعست ولى براى آنکه بتوانیم آنها را جزء برنامه غذائى خود قرار دهیم لازم است تابع فصل و محیط باشیم یعنى در هر محل و شهرستانى که بسر میبریم از میوه مخصوص آنجا بخوریم و در هر فصلى از زمان هستیم از میوه‏هاى حاصل در آن فصل استفاده کنیم زیرا طبیعت مانند ما دچار اشتباه نمیشود چون از خود میل و اراده و اختیار ندارد کارگذار جهان او را بوظیفه خود راهنمائى میکند- تبعیت از فصول کمبود املاح معدنى ما را جبران میکند.

 

میوه‌ فصل‌ها، متناسب با نیاز بدن است

 هنگام زمستان که تغذیه ما بیشتر از مواد گوشتى و چیزهائى است که ویتامین ب زیادتر دارد تحفه‏هاى طبیعت بیشتر میوه‏هاى ترش است و چیزهائى است که ویتامین ث بیشتر دارند، در فصل تابستان که بدن محتاج بآب زیادتر است تحفه او میوه‏هاى آبدار است و در فصل پائیز که ویتامین ب بدن ما تقلیل مى‏یابد میوه‏ها بیشتر شیرین و حاوى ویتامین ب است.

 

 

قبل از غذا چه میوه‌ای خوب است؟

بطور کلى میوه‏هاى شیرین را بهتر است بعد از صرف غذا بخوریم چنان که خوردن میوه‏هاى ترش قبل از غذا نیکوتر است.

 

 

چرا قبل از غذا میوه‌های ترش بخوریم؟

شیرینى از نظر آنکه تبدیل به ترشى مى‏شود و اسید معده را زیادتر مى‏کند در هضم غذا مؤثر است ترشى از جهت آنکه غدد ترشحى امعاء و بزاق را تحریک میکند موجب تحریک اشتها و رغبت مى‏گردد.[1]

 

 [1] طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 160

 

محمد رسول نصیری