امروز بانک مرکزی دلار را 10500 از مردم میخرید.

خب بیایید به همین قیمت هم بفروشید. چه اشکالی دارد؟

 

یک سوال دیگر هم که بسیار ذهنم را درگیر کرده است اینه که....سوریه که مدت ها با داعش جنگید و خانه خراب شدند چرا ارزش پولشان فرقی نکرده؟ انها شرایطی غیر قابل مقایسه با ما داشتند ولی حداقل همانجایی که بودند ایستاند و فقط ما ارزش پولمان دوبرابر کاهش یافت.