سکونى از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم سؤال شد:

کدامیک از مردان بهترند؟ فرمود: آن که چون فرود آید، کوچ کند. سؤال شد: اى رسول خدا! او کیست؟ فرمود: آن کسى که چون از اول قرآن شروع به تلاوت مى‏کند آن را تا به پایان رساند و ختم کند، خواسته چنین شخصى حتما در نزد خداوند مستجاب است.

معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را بخواند، بى‏نیاز گردد، و پس از آن دیگر نیازى پیدا نمى‏کند (و اگر قرآن چنین نکند) هیچ چیز دیگر او را بى‏نیاز نخواهد کرد.

                                         

 

هیچ چیزى بر شیطان دشوارتر از تلاوت قرآن از روى آن نیست

یعقوب بن یزید، از مردى عامى- بدون ذکر نام سایر راویان پیش از خود- از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را از رو بخواند، از چشم خویش بهره‏مند خواهد شد و عذاب پدر و مادر او را تخفیف مى‏دهند اگر چه کافر باشند.

و به همین سند، بدون ذکر نام راویان، از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: (تحمل) هیچ چیزى بر شیطان دشوارتر از تلاوت قرآن از روى آن نیست.

 

ماه مبارک رمضان، بهار قرآن‏

جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر چیزى بهارى دارد، و بهار قرآن، ماه رمضان است.

ثواب عجیب یک صد آیه از قرآن و سپس هفت بار «یا الله» گفتن‏

على بن اسباط بدون آنکه نام راویان پیش از خود را ذکر کند از امیر مؤمنان على علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس صد آیه از قرآن بخواند- از هر جاى قرآن که خودش بخواهد- و سپس هفت بار «یا الله» بگوید، اگر بخواهد که صخره‏اى را از جاى خود برکند به خواست خدا از جاى خواهد کند.

پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: 270