یه پیشنهاد تخیلی دارم که اگه اجرا بشه یک فقر هم نخواهیم داشت اینه که حقوق مسولین هرچه بالاتر میرود به حقوق رهبری نزدیک تر بشه.

 اینجوری کسی میاد میدون که قصدش خدمته چون پولی نیس.

اینجوری درد مردم بیشتر فهمیده میشه شاید پیشگیری بشه یا درمان.

کسی هم که اهل دزدی باشه میفهمه به کادون زده میره یه جای دیگه روزی خودشو پیدا میکنه.

خیلیم تخیلی نیست چون بعضیا با این جور زندگی ریششون سفید شده خیلی هاشون هم به رحمت خدا رفتن. خدا بیامرزتشون.