ثواب آنکه در روز جمعه صد بار بر پیغمبر صلوات بفرستد

محمد بن فضیل از امام هشتم علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و اله و سلم فرموده است: هر کس در روز جمعه صد بار بر من صلوات فرستد، خداوند شصت حاجت او را روا کند، سى حاجت براى دنیا و سى حاجت براى آخرت.

 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه غفارى، ص: 347