ماه ایار به ماه‌های شمسی خرداد نامیده‌می‌شود.

ایار سى و یک روز است، در این ماه بادها صاف مى‏شود و این ماه آخر فصل بهار است، از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى‏ سنگین مانند کله حیوانات و گوشت گاو و افراط در خوردن ماست نهى شده و در این ماه صبحگاهان بحمام رفتن بسیار مفید است و حرکت و تقلاى زیاد قبل از غذا پسندیده نیست.

 

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 52

ماه ایار+حمام+کله+بهار+خرداد