تسو 10 هزار کیسه نمک از کشور هان وارد بویو کرد. اما جومونگ میگوید راه حل اساسی  کمبود نمک به این وسیله حل نمی‌شود، بلکه  باید در کشور خودمان یک معدن نمک پیدا کنیم.

هر چه قدر هم که مذاکره کنیم تا نفت صادر کنیم و به جای دریافت پول کالا وارد کنیم ،  مشکل کشور حل نمی‌شود. در این صورت هر لحظه می‌توانند ما را تحریم کنند. اما در صورتی که خودمان بتوانیم کالا تولید کنیم و تنها یک مصرف کننده نباشیم میتوانیم در برابر کشورهای دیگر بایستیم.