سالها برای خودم یک خدای خشمگین و جبار ساخته بودم. ولی الان میگم خدا جذاب ترین و شگفت انگیز ترین فرد هست.