ثواب شخص روزه‏دار

عبد الله بن طلحه از امام صادق علیه السلام، و آن حضرت از پدران بزرگوارشان روایت کرده‏اند که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: انسان روزه‏دار در حال عبادت خداوند است- هر چند در بستر خود آرمیده باشد- بشرط آنکه از مسلمانى غیبت نکند.

سکونى از امام صادق علیه السلام، و آن حضرت از پدران بزرگوارشان روایت کرده‏اند که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب انسان روزه‏دار عبادت، و نفس کشیدن او تسبیح (خداوند) است.

عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: بوى بد دهان انسان روزه‏دار در نزد خداوند متعال از بوى مشک خوشتر است‏.

                                              

ثواب روزه دارى که بر افرادى که غذا مى‏خورند، بگذرد

سکونى از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ‏

روزه دارى در میان گروهى که مشغول خوردن غذا هستند، حاضر نمى‏شود مگر آنکه اعضاى بدن او به تسبیح مشغول شوند و فرشتگان بر او درود و صلوات فرستند، و درود و صلوات آنان، طلب آمرزش از براى اوست.