با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بسیاری افراد زمان افطار از شدت تشنگی و گرسنگی همه چیز را به طور کلی فراموش‌ ‌می‌کنند و هرچه دستشان برسد می‌نوشند و میل می‌کنند درحالی که باید آدابی را رعایت کنند.

ابتدا غذای سبک میل کنید 

"و ابدأ فی اول الطعام باخف الاغذیة التى یغتذى بها بدنک بقدر عادتک و بحسب طاقتک و نشاطک :  هنگام شروع به طعام اول به سبکترین غذاها بپرداز و خود معلومست که مراد از غذاها خوراکیهائى است که بدنت میتواند از آنها تغذیه کند بمقدارى که عادتت بر آن جارى شده و مزاج و معده‏ات تحمل آن دارد و خوشى و نشاطت از آن باقى است." محتاج بدلیل نیست که مزاجها از حیث هضم و جذب خوراکیها با هم اختلاف دارند کسى که طالب تندرستى است باید نوعى از غذاها را انتخاب کند که معده‏اش آن را بپذیرد و بدنش آن را جذب کند و معیار در انتخاب آن عادت و قدرت جهاز هاضمه و نشاط است با این همه وقتى که میخواهد بخوردن غذاى منتخب خویش شروع کند اول بخوردن سبکترین آنها بپردازد.


                           

سوپ یک شروع بسیار مناسب است

وقتى حس گرسنگى تحریک مى‏شود غالبا نظم معقول غذا خوردن را بر هم میزند و بشخص فرصت درست جویدن و رعایت آداب را نمى‏دهد. خوردن غذائى که سبک باشد و زودتر جذب بدن بشود این خاصیت را دارد که حس گرسنگى را تخفیف داده و بشخص مهلت آن را میدهد که غذا را خوب بجود و ملایم بخورد و در خوردن زیاده روى نکند انواع آش‏ها و سوپ‏ها که ابتداى طعام مصرف مى‏شود بهمین منظور است. سوپ باید از موادى بعمل آمده باشد که سبک بوده و زودتر هضم شود.خوردن سوپ در ابتداى طعام این مزیت را هم دارد که چون رقیق و آبکى است جویدن زیاد نمیخواهد و فعالیت غده‏ها و ترشحات معدى را تخفیف میدهد.

سوپ+دسر+افطار+آش

 

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 110