ترامپ جون

آیا در دوران تحصیلت درس ریاضی را هم پاس کرده‌ای؟در جریان باش که 20 تریلیون بدهی داری + 40 میلیون فقیر و 13 میلیون بیکار داری که مساوی هست با بدهکار ترین کشور جهان.

اما ترامپ جون غصه نخور

به فکر  این بلوفی که به کره شمالی زدی باشد امید وارم راه بر ون رفت از این بلوف را به وسیله ی خدایانت پیدا کنی.

حال که ترامپ به چنین وضعیتی دچار شدی به شما پیشنهاد می‌کنم درس دین و زندگی دوره دبیرستانت یک بار دیگر مرور کنی شاید بتوانی به این وسیله حداقل برای جامعه انسانیت افتخار آفرینی نکنی...لطفا... 

 

به خاطر عکس معذرت نمیخوام چون درک میکنم برای پدر چه قدر سخت هست

شرمندگیش برای  ترامپ و عربستان و کسانی که ...