بسیار متاسفم به خاطر افرادی که خود را دکتر می‌نمامند و کنب خارجی را بدون هیچ تحقیقی سرلوحه کار خود قرار ‌می‌دهند. سرمنشا بسیاری از دانش غرب کتب مسلمانان هست و پایه‌ی کتب مسلمانان احادیث اهل بیت علیهم السلام می‌باشد.  جالب اینجاست که غرب به احادیث اهل بیت علیهم السلام در زمینه پزشکی  عمل می‌کند و ما احادیث را رد می کنیم.

درهواپیماها برای پذیرایی علاوه بر چیز های دیگر یک توت فرنگی را به چند قسمت تقسیم نموده و به هر فرد به عنوان پذیرایی یک قسمت می‌دهند. در رستوران ها، غذا‌هایی همچون چند قسمت قارچ  به همراه یک یا دو عدد قاشق غذاخوری گوشت صرف می‌کنند. البته این به عنوان یک وعده غذا محسوب می شود. حال مقایسه کنیم با غذاهایی که در تالارها، میهمانی‌ها و سلف‌های آزاد اسراف می‌شود. چند نمونه از احادیث امام رضا ع را  ذکر کرده ام که در زمینه  خوراک  می‌باشد. به امید اینکه ما عمل کننده به فرمایشات امامان علیم السلام باشیم.


بدان که هر یک از این طبایع مایل بچیزى است که سنخیت و مشاکلتى با آن داشته باشد پس چیزى را که مشاکل بدنت میباشد براى تغذیه خویش اختیار کن. کسى که زیادتر از حد لزوم طعام بخورد غذا به بدن خود نرسانده بلکه ضرر وارد آورده است و کسى که بمقدار لازم بخورد بدون کم و زیاد بمزاج خود خدمت کرده است.

همچنین آب، پس. راه تندرستى اینست که بمقدار کافى بخورى و در حالتى که هنوز اشتهاى بطعام دارى دست از خوردن بکشى این چنین غذا خوردن براى معده و بدنت صالح‏تر و براى عقلت پاکیزه‏تر و بر جسم و شکمت سبکتر است.

چیزهاى خنک و سرد را در تابستان و گرم را در زمستان و معتدل را در بهار و پائیز مصرف کن البته بمقدارى که بتوانى تحمل کنى و رغبت بآن داشته باشى.

چیزهاى خنک و سرد را در تابستان و گرم را در زمستان و معتدل را در بهار و پائیز مصرف کن البته بمقدارى که بتوانى تحمل کنى و رغبت بآن داشته باشى.

در اول غذا بخوراکهاى سبک که بدنت از آن تغذى میکند شروع کن آنهم باندازه عادت و بحسب طاقت معده و نشاط روح.

رساله ذهبیه ترجمه امیر صادقی