ثواب روزه در هر روز ماه رمضان

سعید بن جبیر مى‏گوید که از ابن عباس پرسیدم: اجر و پاداش کسى که در ماه‏

رمضان، روزه بگیرد و حق آن را بشناسد چیست؟ گفت: اى پسر جبیر! خود را آماده کن تا تو را از آنچه که گوشهایت تا به حال نشنیده، و در دلت خطور نکرده آگاه کنم، و ذهن خود را از هر فکرى خالى کن (به هنگامى که کاملا آسوده خاطرى به من مراجعه کن)، زیرا آنچه که تو از من خواستى، علم اولین و آخرین است. سعید بن جبیر مى‏گوید از نزد ابن عباس بیرون آمدم و فرداى آن روز خود را براى شنیدن سخنان او آماده ساختم، و به هنگام طلوع فجر به خدمتش شتافتم و نماز صبح را خواندم، و آنگاه سؤال خود را به او یادآور شدم. ابن عباس رو به من کرد و گفت: از من بشنو آنچه را که من مى‏گویم: از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم شنیدم که مى‏فرمود: اگر مى‏دانستید چه چیزهایى (فیضهائى) براى شما در ماه رمضان نهفته است، مسلما بیشتر خدا را سپاس مى‏گفتید.

چون شب اول (این ماه) فرا مى‏رسد، خداوند تمام گناهان امت مرا- چه پنهان و چه آشکار را- مى‏آمرزد، و (مقام) شما را دو هزار درجه بالا مى‏برد، و براى شما پنجاه شهر بنا مى‏سازد.


 در روز دوم، خداوند به ازاى هر گامى که در آن روز بر مى‏دارید، (ثواب) عبادت یک سال و ثواب یک پیامبر را در نامه اعمالتان مى‏نویسد، و اجر روزه یک سال را به نام شما ثبت مى‏کند.


و خداوند در روز سوم به شماره هر مویى که بر بدن دارید، سرایى در فردوس از در سفید و فروزان به شما عنایت مى‏کند، که در قسمت فوقانى این بارگاه دوازده هزار اطاق از نور، در قسمت زیرین آن دوازده هزار اطاق قرار دارد، و در هر اطاقى هزار تخت است، و بر هر تختى یک حورى (آرمیده است)، و هر روز هزار فرشته بر شما وارد مى‏شود، که در دست هر یک از آنها هدیه‏اى است.


و در روز چهارم، خداوند در بهشت جاودانه خود هفتاد هزار کاخ به شما کرم مى‏کند که در هر کاخى هفتاد هزار اطاق، و در هر اطاقى پنجاه هزار تخت، و بر هر تختى یک حورى است، و در برابر هر حورى هزار خدمتکار (آماده خدمت) ایستاده‏اند، که روسرى یکى از این خدمتکارها از دنیا و آنچه در اوست، بهتر است.


و در روز پنجم، خداوند در جنة المأوى هزار شهر به شما عنایت مى‏کند، که در هر شهرى هفتاد هزار خانه است، و در هر خانه‏اى هفتاد هزار سفره، و بر روى هر سفره‏اى هفتاد هزار ظرف، و در هر ظرفى شصت هزار نوعى از خوردنیها قرار دارد که هیچ یک از آنها شبیه دیگرى نیست.

          

و در روز ششم، خداوند در دار السلام صد هزار خانه به شما مى‏بخشد، که در هر شهرى صد هزار خانه است، و در هر خانه‏اى صد هزار اطاق، و در هر اطاقى صد هزار تخت زرین قرار دارد، که طول هر تخت هزار ذراع است، بر هر تختى همسرى حورى که داراى سى هزار گیسو از در و یاقوت بافته شده است آرمیده، و هر گیسوى او را یک صد کنیز به دست مى‏گیرند.


و در روز هفتم، خداوند در جنة النعیم، ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق را به شما عطا مى‏کند.


و در روز هشتم، خداوند پاداشى برابر با ثواب عمل شصت هزار عابد، و شصت هزار زاهد به شما کرامت مى‏کند. و در روز نهم، ثواب هزار عالم و هزار معتکف، و هزار مرزبان به شما عنایت مى‏فرماید.و در روز دهم، خداوند هفتاد هزار حاجت شما را برآورده مى‏سازد، و آفتاب و ماه و ستارگان و چهارپایان و پرندگان و درندگان و هر سنگ و گل و تر و خشک و تمام ماهیان دریاها و برگهاى درختان براى شما (از خداوند) طلب آمرزش و مغفرت مى‏کنند.


و در روز یازدهم، خداوند براى شما ثواب چهار حج و چهار عمره، که هر حجى به همراه پیامبرى از پیامبران، و هر عمره‏اى به همراه صدیقى یا شهیدى به جا آورده شود، به شما اعطا مى‏کند.


و در روز دوازدهم، خداوند مقرر فرموده است که گناهان شما را به حسنات مبدل کرده، و حسنات شما را چند برابر کنند، و به ازاى هر حسنه‏اى یک میلیون حسنه در نامه اعمالتان مى‏نویسند.


و در روز سیزدهم، خداوند پاداشى برابر با عبادت اهل مکه و مدینه در نامه اعمال شما مى‏نویسد، و شفاعت از بندگان خود را به شماره سنگها و ریگهایى در فاصله مکه و مدینه به چشم مى‏خورد براى شما مقدر مى‏فرماید.

و در روز چهاردهم، گویا ثواب ملاقات و مصاحبت با آدم و نوح و پس از آنها ابراهیم و موسى و پس از آنها داود و سلیمان نصیب شما مى‏گردد بدین صورت که با هر پیغمبرى دویست سال خدا را پرستش کرده باشید.


و در روز پانزدهم حاجات دنیوى و اخروى شما را برآورده مى‏کند، و آنچه را که به‏ ایوب عطا کرده است به شما نیز ارزانى مى‏دارد، و دعایتان را اجابت مى‏فرماید، و حاملان عرش براى شما طلب آمرزش کنند، و خداوند در قیامت چهل نور به شما کرامت فرماید که ده نور از سمت راست و ده نور از سمت چپ و ده نور از روبرو و ده نور از پشت سر شما (مى‏تابد).


و در روز شانزدهم، خداوند به هنگامى که از قبر بیرون مى‏آیید شصت جامه براى اینکه بپوشید، و شترى ماده براى آنکه سوار شوید، در اختیار شما قرار مى‏دهد، و ابرى براى شما مى‏فرستد که (سایبان شما باشد) و شما را از گرماى آن روز رهایى بخشد.

و در روز هفدهم، خداوند تبارک و تعالى مى‏فرماید: من آنها و پدرانشان را آمرزیدم، و سختیهاى روز قیامت را از آنها برداشتم.


در روز هجدهم خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش و کرسى و کروبیان فرمان مى‏دهد که براى امت محمد صلى الله علیه و آله و سلم تا سال آینده طلب آمرزش کنند، و روز قیامت ثواب بدریون (کسانى که در غزوه بدر ملازم رکاب پیامبر گرامى اسلام بودند) را به شما عنایت مى‏فرماید.


و چون روز نوزدهم فرا رسد، هیچ فرشته‏اى در آسمانها و زمین باقى نمى‏ماند مگر آنکه از خداوند خویش رخصت مى‏طلبد تا هر روز به زیارت قبور شما بیایند، و هر فرشته‏اى یک هدیه و یک نوشیدنى به همراه دارد.


و هنگامى که بیست روز از ماه رمضان سپرى مى‏گردد، خداوند هفتاد هزار فرشته مى‏فرستد تا شما را از (مکر و وسوسه) هر شیطان رانده‏شده‏اى حفظ کند، و به‏ ازاى هر روزى که روزه داشته‏اید خداوند پاداش روزه صد سال را در نامه اعمال شما مى‏نویسد، و میان شما و آتش جهنم گودالى قرار مى‏دهد، و ثواب کسى را که تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده باشد به شما عنایت فرماید، و به تعداد پرهاى جبرئیل علیه السلام پاداش عبادت یک سال را بنام شما ثبت و ضبط مى‏کند، و ثواب تسبیح عرش و کرسى را کرامت مى‏فرماید، و به تعداد هر آیه‏اى از قرآن هزار حورى را به همسرى شما در مى‏آورد.


و در روز بیست و یکم، خداوند قبر شما را هزار فرسنگ (براى راحتى شما) فراخ مى‏سازد، و تاریکى و وحشت قبر را از شما دور مى‏کند و قبرهاى شما را همانند قبرهاى شهدا قرار مى‏دهد، و سیماى شما را همانند صورت حضرت یوسف فرزند حضرت یعقوب مى‏کند.


و در روز بیست و دوم، خداوند فرشته مرگ را بدانسان که براى پیامبران- که درود ما بر آنان باد- فرستاد، به (یارى) شما مى‏فرستد، و ترس و وحشت و منکر و نکیر را از شما برمى‏دارد، و غم دنیا و عذاب آخرت را از شما دور مى‏سازد.


و در روز بیست و سوم، از پل صراط با پیامبران و صدیقان و شهدا و شایستگان عبور مى‏کنید، و مانند آن باشید که همه یتیمان امتم را سیر کرده باشید، و همه برهنگان امتم را پوشانیده‏اید.


و در روز بیست و چهارم، هیچ یک از شما بدرود حیات نمى‏گوئید مگر آنکه مقام خود را در بهشت ببینید، و به هر یک از شما ثواب هزار بیمار و هزار غریبى را که براى طاعت خداوندى (از شهر و دیار خود) بیرون آمده‏اند عنایت مى‏کند، و به‏ ثواب آزاد ساختن هزار بنده از فرزندان اسماعیل (نیز) نائل مى‏شوید.


و در روز بیست و پنجم، خداوند هزار سراى بارگاه سبز رنگ در زیر عرش براى شما بنا مى‏کند، که در فراز هر بارگاه، خیمه‏اى از نور قرار دارد، و خداوند تبارک و تعالى (شما را اعم از مرد و زن) مورد خطاب قرار داده مى‏فرماید: اى امت احمد! منم پروردگار شما و شما بندگان و کنیزان منید؛ در سایه عرش من و در این بارگاهها مقام کنید، و بخورید و بیاشامید، گواراى شما باد! هیچ ترسى براى شما نیست و غمگین نخواهید شد؛ اى امت محمد! به عزت و جلالم قسم، شما را به گونه‏اى به بهشت مى‏فرستم که موجب شگفتى پیشینیان و آیندگان گردد، و هر یک از شما را با هزار تاج از نور، تاجدار کرده، و بر مرکبى از نور سوار کنم که عنانش از نور است، و عنانش داراى هزار حلقه از طلا، و در هر حلقه‏اى فرشته‏اى گمارده شده است، و به دست هر فرشته‏اى عمودى از نور قرار دارد، تا آنکه با این هیأت و بدون محاسبه و حساب وارد بهشت شود.

         

و چون روز بیست و ششم فرا رسد، خداوند از روى رحمت به شما نظر مى‏افکند، تمام گناهانتان را مى‏آمرزد، مگر خونهاى به باطل ریخته شده و اموال بناحق تصرف شده، و خانه شما را روزى هفتاد بار از (آلودگى به) غیبت و دروغ و بهتان پاک مى‏سازد.

و چون روز بیست و هفتم فرا رسد، (مقام و منزلت شما چنان است که) گویا هر مرد با ایمان وزن دیندارى را یارى کرده، و هفتاد هزار برهنه را پوشانیده، و هزار مرزبان را خدمت کرده باشید، و گویا هر کتابى را که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده است‏ خوانده باشید.


و در روز بیست و هشتم، خداوند در بهشت جاویدان، براى شما صد هزار شهر از نور بنا مى‏کند، و در جنة المأوى یک صد هزار کاخ از نقره، و در جنة النعیم یک صد هزار خانه از عنبر اشهب، و در جنة الفردوس یک صد هزار شهر که در هر شهر یک هزار حجره قرار داده به شما عنایت مى‏فرماید، و در جنة الخلد یک صد هزار منبر از مشک، و در درون هر منبرى هزار اطاق از زعفران، و در هر اطاقى هزار تخت از در و یاقوت، و بر هر تختى همسرى از حوران بهشتى به شما عطا مى‏کند.


و چون روز بیست و نهم فرا مى‏رسد، خداوند یک میلیون محله و در هر محله‏اى خیمه‏اى سپید رنگ، و در هر خیمه‏اى تختى از کافور سپید و بر هر تختى هزار بستر از سندس سبز رنگ، و بر هر بستر حوریه‏اى است که هفتاد جامه پوشیده است و داراى هفتاد هزار گیسو که با در و یاقوت زینت یافته‏اند، به شما کرامت فرماید.

و چون سى روز ماه رمضان تمام مى‏شود، خداوند به ازاى هر روزى که گذشته است، ثواب هزار شهید و هزار صدیق و عبادت پنجاه سال را در نامه اعمال شما ثبت مى‏کند. و نیز به ازاى هر روز روزه‏دارى ثواب دو هزار روز، روزه مى‏نویسد، و درجات شما را به تعداد آنچه را که رود نیل رویانده است بالا مى‏برد، و برات آزادى از آتش جهنم و جواز عبور از صراط و امان نامه مصون بودن از عذاب را به دست شما مى‏دهد.

و بهشت داراى درى است که به آن ریان مى‏گویند و این در تا روز قیامت باز نمى‏شود (و در قیامت) این در به روى مردان و زنان روزه دار امت محمد صلى الله علیه و آله و سلم گشوده‏ مى‏گردد، سپس رضوان خازن بهشت ندا مى‏کند: اى امت محمد! بسوى ریان بشتابید، و امت من از این رو به بهشت وارد مى‏شود. پس کسى که در این ماه مورد آمرزش الهى قرار نگیرد در کدام ماه آمرزیده خواهد شد؟! هیچ نیرو و قدرتى نیست مگر آنکه از جانب پروردگار بلند مرتبه است.

 

پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: 200