فشارهای جنسی را چگونه مهار کنیم؟

اشخاصى که در مقام سلوک مبتلا به علائق دنیوى و شهوات نفسانى بوده و از این لحاظ در تحت فشار و زحمت هستند، لازمست در مقام معالجه و براى آزادی نفس از چنگال طبیعت و شهوت، به این عبادت بزرگ (اضافه بر صوم واجب) که یگانه وسیله حصول صفاء و روحانیت و تجرد و توجه و خشوع و تضرع است متمسک گشته، و این منزل‏ پر خطر و وحشتناک را به نور این عمل روحانى طى کنند. اینست که در آیه شریفه نیز نتیجه این عبادت را حصول تقوى (لعلکم تتقون) و پرهیز از شهوات و هوى قرار داده است.

 

                                                  

روزه انسان را از شهوت‌رانی سیر می‌کند

روزه به طور مستقیم قواى حیوانى و طبیعى را که سرکش شده‏اند؛ در اثر فشار و محدود کردن معتدل کرده، و توجه انسان را از مشتهیات نفسانى (أکل، شرب، شهوات نفسانى، آزادى زبان) به سیر حقیقى و روحانى انسان سوق داده، و جاذبه روحانیت را در وجود آدمى زنده کرده، و دستور سلوک به سوى جهان نور و سعادت انسانى را عملا تعلیم مى‏دهد. آرى روزه یک ماه تمرینى است براى افراد متنبه و خدا پرست که: از آلودگى‏هاى تاریک دنیوى و از گرفتارى‏هاى نفسانى فراغت پیدا کرده، و به مراحل حقیقت و نور و ایمان توجه نموده، و به نقاط ضعف و أمراض روحى و ابتلائات و محدودیت خود رسیدگى کرده، و توفیق بهبودى و نگهدارى و تقوى نفس پیدا کنند.

 

چگونه اثر روزه را سریع تر ببینیم

"حضرت صادق (ع) از حضرت رسول اکرم (ص) نقل مى‏کند که فرمود:روزه گرفتن سپرى است از آفات و گرفتاریهاى دنیا و حجاب و مانعى است از عذاب آخرت. و چون روزه مى‏گیرى، پس نیت و مقصد تو از روزه. نگهدارى نفس خود باشد از شهوات نفسانى، و قطع کردن و بریدن قدمهاى شیطانى. و خود را مانند افرادى که مریض بوده و اشتهاء به آب و غذا ندارند، فرض کرده، و از شهوات امساک کامل داشته باش تا بهبودى پیدا کنى. و در هر لحظه و در هر ساعت منتظر و متوقع شفا یافتن از بیماریهاى معاصى باش. و قلب خود را تطهیر کن از هر گونه کدورت و غفلت و ظلمتى که از حقیقت اخلاص و قصد قرب به خدا مانع مى‏شود. به یکى از اهل تقوى گفتند که: تو ضعیف هستى و روزه گرفتن تو را ضعیف‏تر و لاغرتر مى‏کند! جواب داد که من آن را براى گرفتارى و شدت روزى که بسیار طولانى است ذخیره مى‏کنم، و صبر و تحمل کردن من به طاعت پروردگار متعال آسانتر است از صبر و تحمل عذاب و شدت روز آخرت."

 

 

روزه انسان را از کارهای بد باز می‌دارد

"رسول خدا فرمود که خداوند متعال فرموده است: روزه براى من است و من خود جزاى آن مى‏شوم و جزاى آن را مى‏دهم. و روزه از بین مى‏برد خواستهاى نفسانى و شهوات طبع را. روزه آئینه دل را صفا مى‏دهد، و اعضاء و جوارح را پاک مى‏سازد، و ظاهر و باطن را آباد مى‏کند، و انسان را در مقابل نعمت‏هاى پروردگار متعال سپاسگزار قرار مى‏دهد، و موجبات دستگیرى از نیازمندان و احسان بر فقراء را فراهم مى‏کند، و حالت خضوع و خشوع قلب و گریه و تضرع را ایجاد مى‏نماید، و یگانه وسیله توجه و پناه به سوى خداوند مهربان است، و موجب انقطاع و اعراض از مخلوقات بوده و اهتمام انسان را از غیر راه حق مصروف مى‏دارد، و سبب مى‏شود که بر حسنات و اعمال خیر انسان افزوده شده و به همان نسبت از کارهاى بد و ناشایست که مخالف صلاح و روحانیت و سعادت است کاسته شود. و در روزه گرفتن فوائد بیشمار است، و همین اندازه که اشاره شد براى اشخاص عاقل و خردمند که توفیق عمل به این عبادت مهم را پیدا کرده‏اند کفایت خواهد کرد."

 

 

مصباح الشریعة / ترجمه مصطفوى، متن، ص: 86