گاهی تنظیم نور به‌وسیله‌ی کیبورد امکان پذیر نیست و باید از این راه نور لب تاب را تنظیم کرد.

1-راست کلیک مکنیم و گزینه personalize   را انتخاب میکنید.

2- سپس screen saver    را انتخاب میکنید.

3- در صفحه‌ای که ایجاد می‌شود عبارت change power settings   را انتخاب میکنید.

4- و در مرحله آخر به وسیله‌ی screen brightness  که در پایین صفحه‌ی باز شده قرار دارد نور صفحه خود را تنظیم کنید.