آنقدر کلام امام صادق ع زیبا و دلنشین هست که تنها  کلام امام صادق ع را بدون هیچ اضافه‌ای با ذکر منبع ذکر کردم. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

هر عضوی زکاتی دارد

"حضرت صادق (ع) فرمود: بر هر عضو و جزوى از اجزاى تو زکاة واجبى است که باید در راه خدا تأدیه کنى، و بلکه بر هر مویى از مویهاى تو و بر هر نگاهى از نظرهاى تو حقى لازم و زکاتى است."

زکات چشم، چشم پوشی از حرام است

"حضرت فرمودند: پس زکاة چشم: آنست که نظر تو توأم با عبرت و پند گرفتن باشد، و از شهوات نفسانى و آنچه بمانند آنها است چشم بپوشى."

زکات گوش، گوش دادن به موعظه است

" و زکاة گوش: گوش دادن است به علم و معرفت و آیات قرآن و کلمات دینى و موعظت و نصیحت و آنچه موجب سعادت و نجات انسان است، و همچنین اعراض کردن از گفتگوها و سخنانى که موجب گرفتارى و عذاب مى‏شود، چون غیبت و تهمت و دروغ و غیر آنها."

زکات زبان، گفتن سخنان مفید است

" و زکاة زبان: آنست که نصیحت گفته شود به مسلمین و بیاناتى براى تنبیه و بیدار کردن غافلین اظهار گردد و تسبیح و ذکر پروردگار شود، و امثال اینها از تلاوت آیات و گفتن سخنان مفید. "

                                         

زکات دست، نوشتن مطالب دینی است

"و زکاة دست: به وسیله بخشش و احسان کردن و سخاوت باشد به آنچه خداوند متعال به او عطا فرموده است، و همچنین بکار بردن دست است در نوشتن مطالب دینى و علمى و مفیدى که براى مسلمین فایده بخشد، و مردم از آنها استفاده اخلاقى و دینى برده و یا موجب جلوگیرى از فساد و شرور گردد."

زکات پا، قدم برای اصلاح بین مردم هست

" امام صادق ع فرمودند: و زکاة پاى: سعى کردن در انجام حقوق پروردگار متعال است، مانند قدم برداشتن براى زیارت افراد نیکوکار و رفتن به سوى مجالس ذکر خدا و حرکت کردن براى اصلاح ما بین مردم و صله ارحام و جهاد در راه خدا و رفتن به خاطر اصلاح قلب خود و یا به منظور دین."

 

 

همه‌ی این زکات ها را می‌توان انجام داد

"این خصوصیات و لطائف که ذکر شد، آن مقداریست که دلهاى اغلب مردم مى‏توانند آنها را متحمل شوند، و اکثر افراد مى‏توانند آنها را صورت عمل بدهند، و اما آن جزئیات و لطائفى که تنها بکار دسته مقربین و مخلصین مى‏خورد؛ بیش از حد شماره است، و آنان هستند که اهلیت فهم اسرار و لطائف دارند، و دیگران از درک اسرار و فهم حقائق محروم هستند."

 

مصباح الشریعة / ترجمه مصطفوى، 100