1378 سال و 40 روز از شهادتت می‌گذرد و هنوز شیعیان مثل اینکه پدر خود را از دست داده‌اند برای مصیبتت گریه می‌کنند. سه هفته است که پدرم به جایگاه ابدی خود رفته‌است. حال میفهمم مصیبت من کجا و داغ روی سینه‌ی امام سجاد علیه السلام کجا!

امام زمان عج شهادت جد غریبت را تسلیت می‌گویم.

هیچ عصری را به این معنویت و ماتم و غم تا به حال ندیده‌بودم.