بعضی از دوستان هستند که بسیار نورانی و پاک‌اند. چهره‌ای دارند که جز نور چیزی دیگری نیست. خوشا به سعادت انسان‌هایی که پاک زندگی می‌کنند و پاک می‌میرند.

واقعا می‌شود در این دوره و زمونه هم خوب بود حتی بالاتر از خوب‌بودن. تنها چیزی که میتونم برای توصیف این دسته از آدم‌ها بیان کنم این هست که بگم نور هستند. امیدوارم شما هم چنین دوستانی داشته‌باشید. معمولا این جور افراد اگر سرشان هم خیلی شلوغ باشد با کمال میل برای شما وقت میگذارند و شما را از ته قلب به خاطر خودتون دوست دارند. چون خوبی از خودشونه و خیلی خوبن.

ثواب زیارت برادر مسلمان‏

 بکر بن محمد أزدى گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود: هیچ مسلمانى بدیدار برادر مسلمان خود نرفت مگر اینکه خداوند ویرا ندا کرد که اى زائر پاک گشتى و پاک شد بهشت براى تو (یعنى بهشت آماده و مهیا گشت براى تو).