صدقه، موجب آمرزش گناهان می‌شود

جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عابدى هشتاد سال خدا را عبادت کرد، تا آنکه نگاهش به زنى افتاد، و مهر او در دلش جاى گرفت، از (جایگاه خود) به پایین آمد و او را به زنا فرا خواند و زن او را اجابت نمود. و هنگامى که کام خود را از آن زن گرفت، فرشته مرگ در نزد او حاضر شد و زبان عابد پیر از دیدن او لکنت گرفت، در این اثناء فقیرى بر او گذر کرد و عابد به او اشاره کرد تا نانى را که در عباى او بود بردارد، پس خداوند عبادت هشتاد سال او را به سبب آن زنا محو کرد، و (گناه) زناى او را به خاطر آن قرص نان بخشید.

 

هفتاد شیطان می‌گویند صدقه نده

جابر از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که امیر مؤمنان على علیه السلام فرمود:

روزى یک دینار صدقه دادم، رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم به من فرمود: یا على! آیا مى‏دانى که صدقه از دستهاى مؤمن بیرون نمى‏آید مگر آنکه او از وسوسه‏هاى هفتاد شیطان رها مى‏شود که همگى او را از این کار باز مى‏دارند و به او مى‏گویند: این کار را مکن، و پیش از آنکه صدقه در دست شخص نیازمند قرار گیرد، در دست پروردگار بزرگ قرار خواهد گرفت؟! آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «آیا مى‏دانند که خداوند توبه بندگان خود را مى‏پذیرد و صدقه‏ها (ى آنان را) را مى‏گیرد، و براستى که او بسیار توبه پذیر و مهربان است».

                             

صدقه پنهانی، خشم خدا را فرو می‌برد

عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: صدقه آشکارا هفتاد نوع بلا را (از آدمى) دفع مى‏کند، و صدقه پنهانى خشم خداوند را فرو مى‏نشاند.

 

پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: 364