صدقه، تنگدستی را ازبین می‌برد

اسحاق بن غالب از شخصى نقل کرده است که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: نیکى کردن و صدقه دادن تنگدستى را از بین مى‏برد، و عمر را طولانى مى‏سازد، و هفتاد مرگ بد را از کسى که این دو عمل را بجا آورد دور مى‏سازد.

                   

صدقه، عمر مرگ بد را دور می‌کند

موسى بن ابى الحسن، از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: بنى اسرائیل- براى چند سال پى در پى- به خشکسالى سختى گرفتار شدند، زنى لقمه نانى داشت، همین که آن را در دهان گذاشت تا بخورد، فقیرى فریاد برآورد که: اى کنیز خدا! من گرسنه‏ام، زن با خود گفت: در چنین موقعى بهتر است آن را صدقه دهم، و لقمه را از دهان خود بیرون آورد و به آن فقیر داد. پسر خردسال آن زن که براى جمع آورى هیزم (براى سوخت) به صحرا رفته بود ناگهان گرگى به او حمله‏ور شد و او را با خود برد، غوغائى بلند شد، و آن زن به دنبال گرگ دوید، (در این هنگام) خداوند تبارک و تعالى جبرئیل علیه السلام را فرستاد، و آن کودک را از دهان گرگ بیرون کشید و به مادرش داد و گفت: اى کنیز خدا! آیا راضى شدى؟ این لقمه به جاى آن لقمه.

 

صدقه به فقیران خویشان بهتر از صدقه به دیگران هست

عمر بن یزید نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام پرسیدند: آیا صدقه دادن به فقیرانى که بر در خانه‏ها مى‏آیند بهتر است یا به خویشاوندان؟ حضرت فرمود: نه، بهتر آن است که صدقه را براى خویشان خود بفرستد، و این اجر و پاداش بیشترى دارد.

پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: 366