عبد الله بن میمون قداح از امام صادق علیه السلام، و آن حضرت از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت کرده است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: کسى که در راه آموختن علم گام بردارد، خداوند او را به راه بهشت خواهد برد، و بدرستى که فرشتگان بالهاى خود را براى دانشجو از روى رضایت مى‏گستراند، و آنچه در آسمانها و زمین است همه حتى ماهیان دریا براى طالب علم درخواست آمرزش مى‏کنند، و همانا برترى دانشمند بر کسى که بسیار عبادت مى‏کند مانند برترى (فروغ) ماه در شب چهاردهم بر (پرتو) ستارگان است، و براستى که دانشمندان، وارثان پیامبرانند، و پیامبران الهى درهم و دینارى به میراث نمى‏گذارند بلکه میراث آنها علم و دانش است، پس کسى که از علوم آنان چیزى فرا بگیرد بهره فراوانى برده است.

                                           

راه علم،  مسیر بهشت

جابر بن یزید جعفر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده‏اى نیست که صبح یا شب در جستجوى دانش باشد مگر آنکه داخل در رحمت خداوند باشد، و فرشتگان به او خطاب مى‏کنند که: آفرین بر تو باد اى زایر خدا! و در بهشت راهى مانند همان راهى که در طلب علم رفته است در پیش مى‏گیرد.

 

منظور چه علمی هست؟

منظور از علومی که در این روایات اشاره شده است، علوم الهی است مانند احکام شرعی، مطالب اخلاقی و اعتقادی.  همین که مسایل شرعی خود و مسایل اعتقادی را با دلیل بدانیم دو سوم کار را به آسانی پیش رفته‌ایم.

 

پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: 342