خودنمایی موجب قساوت قلب می‌شود

”امام صادق (ع) فرمود بهترین لباسها براى مؤمن از لحاظ زینت لباس تقوى است، و نیکوترین لباس از جهت خوشى و راحتى لباس ایمان است، خداوند متعال فرمود: و لباس تقوى بهتر است.

و اما لباس ظاهرى: پس آن نعمتى است که عورتهاى بنى آدم، به آن پوشیده مى‏شود و آن کرامتى است که خداوند اولاد آدم را به آن گرامى داشته‏است و به جز آنان، موجودات دیگر مشمول این کرامت نیستند، و آن براى مؤمنین وسیله ایست براى اداء فرایض و انجام تکالیف الهى.

و بهترین لباس تو، آن لباسى است که تو را از یاد خدا و از انجام وظائف لازم مانع نشود، و بلکه تو را به یاد و سپاسگزارى و اطاعت پروردگار متعال نزدیک کند، و باز تو را واندارد به خود بینى و خود نمایى و زینت دادن خود و افتخار کردن و خودستایى، زیرا اینها همه از آفات دین و سبب قساوت و تیره بودن قلب است."

                                                 

لباسی انتخاب کنیم که ما را به خدا نزدیک کند

بهترین پوشاک و ساتر و حافظ انسان، لباس تقوى و ایمان است، و از لباسهاى ظاهرى: آن لباسى است که انسان را ستر و حفظ کند، نه آنچه انسان پیوسته خود را به خاطر آن به رنج و به زحمت انداخته و بخواهد آن را حفظ کند. لباس اگر پر قیمت یا خیلى نازک یا خیلى سفید و چرک بردار شد، آسایش و راحتى را از انسان سلب کرده، و تمام فکر و خیال او صرف حفظ آن خواهد شد، و گذشته از اینها جنس و شکل لباس در روحیه انسان مؤثر است، و باید لباسى انتخاب کرد که افکار انسان را به سوى روحانیت و قرب به خدا سوق داده، و وسیله هدایت و اطاعت و بندگى گردد.

 

روح انسان هم به لباس نیاز دارد

و باید توجه داشت که همین طورى که تن آدمى محتاج به پوشاک است تا از سرما و گرما و ناملایمات محفوظ گشته، و أعضاء و جوارح او پوشیده شود، روح و نفس انسانى نیز نیازمند به پوشاکى است که نواقص و عیوب او را بپوشاند، و هم او را از گزند ناملایمات و تاریکیها و آفات روحانى محفوظ بدارد. و این پوشاک لباس تقوى است، یعنى روش و حالتى بخود بگیرد که جان خود را از آفات روحى نگهدارى کند، و این لباس به مراتب مهمتر و لازمتر از پوشاک بدن است. آرى اگر آدمى این پوشاک را نداشت، روح او در معرض هر گونه خطر و گمراهى و لغزش و عصیان قرار گرفته، و از مقام پاک و بلند روحانیت و سعادت و انسانیت حقیقى منحرف خواهد شد و در این مورد است که خداوند متعال مى‏فرماید- إن هم إلا کالأنعام بل هم أضل سبیلا.

 

آبروی کسی را نبریم

"امام صادق ع فرمودند: هر گاه لباس خود را به تن مى‏کنى؛ متذکر باش که خداوند متعال به رحمت خود معاصى و خطاهاى تو را پوشانیده است. و باطن خود را ستر کن چنان که ظاهر خود را به لباس مى‏پوشانى. و باطن تو از لحاظ پرده هیبت و خوف و ظاهرت از لحاظ پرده طاعت و عبادت، صدق و راست باشد. و فضل و احسان پروردگار متعال را در نظر بگیر که لباس و پوشاک را براى تو درست کرده است تا عورتهاى ظاهرى تو پوشیده شود، و ابواب توبه و استغفار را براى تو باز کرده است تا عورتهاى باطنى خود را که از معاصى و اخلاق زشت حاصل مى‏شود بپوشانى. عیب کسى را آشکار و او را مفتضح مکن، و بدان که پروردگار متعال عیوب بزرگتر و زیادترى را بر تو پوشانیده است. و پیوسته به عیوب و نواقص نفس خود مشغول باش، و از امورى که به حال تو فائده و سود نمى‏دهد چشم بپوشان!"

 

باطن خود را هم مانند ظاهرخود  زیبا کنیم

کسی که مى‏خواهد لباس زیبا بپوشد ، چقدر سزاوار و مناسب است که به زینت باطن و رفع عیوب نفسانى و تزکیه اخلاق سوء قلبى‏خود نیز بپردازد، و باطن خود را نیز با لباس توبه و انابه و توجه به پروردگار متعال زینت بدهد. و جاى بسى شرم و انفعال است که انسان ظاهر خود را با لباسهاى فاخر و زیبا بیاراید، و در باطن او نیات سوء و اخلاق فاسد و خویهاى زشت و شهوات حیوانى نهفته باشد.

 

عمر خود را سرمایه‌ی درآمد تاجران لباس غرب قرار ندهیم

”‏امام صادق ع می‌فرماید: و پرهیز کن از آنکه ساعات عمر تو در باره اعمال و حرکات و امور دیگران سپرى شده، و آنان به سرمایه تو تجارت کنند، و تو خود را هلاک کنى. و متوجه باش که؛ فراموش کردن و غفلت از معصیت و گناه، از بزرگترین عذابها و عقوبتهاى خداوند است در دنیا، و از مؤثرترین اسباب گرفتارى و سختى است در روز قیامت. و تا بنده مؤمن اشتغال به طاعت خدا و معرفت عیوب نفسانى خود داشته، و آنچه را که به دین او صدمه و ضرر دارد ترک مى‏کند؛ پس او از آفات دور و محفوظ بوده، و در دریاى رحمت پروردگار غوطه‏ور خواهد شد. و چنین شخصى از جواهر حکمت و از لطائف معارف و حقایق استفاده خواهد کرد. و اگر کسى در انجام وظائف خود غفلت ورزیده و معاصى خود را فراموش کرده، و تمام اعتماد و توجه و اتکاء او به قدرت و قوت و نیروى خود شد، به طور مسلم چنین آدمى رستگار نخواهد بود."

لباس+مد+ مدل+تجارت+خرید

مصباح الشریعة / ترجمه مصطفوى، متن، ص: 35