دیروز امریکا زیر برجام زد. فردا وارد سی اف تی میشویم و مدتب بعد هم زیر ان میزنند .

چند وقت دیگر سلاح موشکی خود را هم مانند سلاح هسته ای به خاطر تحریم های جدیدتر ازدست میدهیم

و در اخر عده ای فکر میکنند در این صورت درهای اروپا و بهشت برای ما باز خواهد شد درحالی که تازه ایران مانند سوریه تبدیل به یک خرابه میشود و کسانی هم که ما را به چنین جایی رسانده اند به امریکا و دیگر کشورهای دیگر مسافرت میکنند.

من میگوییم مرگ یک بار شیون هم یک بار...

ما نفت را صادر میکنیم و لب تاب و گوشی و...را به چندین برابر وارد میکنیم. کافیست نفت را صادر نکنیم تا بسیاری از تولید کنندگان با مشکل مواد اولیه مواجه شوند و در این مدت تلاش کنیم تا تولید داخلی را افزایش دهیم در این صورت صادرات افزایش میباید و واردات کاهش می باید.

در این صورت ارزش ریال افزایش و  ارزهای دیگر کاهش می یابد.