أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ﴿۱۳﴾

آیا از آنان مى‏ ترسید با اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید –توبه-

کسانی که از امریکا و اسراییل میترسند روشنفکر و مدبر و امیدوار هستند . درحالی که همه اش مردم را از جنگ میترسانند به جای اینکه امیدوار به پیروزی و خداوند کنند. کدوم امید؟ امید به امریکا؟

خدارو شکر، کسانی را داریم که واقعا ما را امیدوار میکنند.