باید شربتى را که مینوشى پس از طعام و در پى آن باشد، از شراب کهنه‏اى که نوشیدنش حلال باشد و من آن را برایت توصیف میکنم. مقصود از شراب آب خالص نیست بلکه یکنوع شربت شیرینى است حلال که جانشین خمر و شراب حرام میگردد زیرا نوشیدن آب خالص در پى غذا زیانش بیشتر از منفعت است خصوص اگر غذاى چرب خورده شده باشد که با تأکید کراهت آن اعلان شده است و در صورتى که از آن ناچار شویم دستور آنست که لقمه نان یا غذاى خشک دیگرى روى آن میل کنیم.  و لیکن شرابک على اثر طعامک من الشراب الصافى العتیق مما یحل شربه و انا واصفه.

                                 

شربت شیرین برای هضم غذا مفید است

تأثیر شربت شیرین غلیظ در عمل هضم روى غذا از مطالبى است که طب امروز حقیقت آن را اثبات کرده است ولى چنان که مى‏بینیم بیش از هزار سال پیش امام هشتم علیه السلام آن را توصیه فرموده‏اند. همان طور که عبارت فوق بیان میکند شربتى روى غذا خوب و مفید است که حلال و مطابق دستور باشد نوشابه‏هاى الکلى که بیشتر بهمین منظور مصرف مى‏شود نه تنها منظور را بطور کامل تأمین نمیکند خطرهاى بزرگى را نیز متضمن است.

 

الکل موجب کندی عمل گوارش می‌شود

پرفسور پیردلور میگوید: بر خلاف آنچه شهرت یافته مواد الکلى مشهى نیست و عمل هضم را تسهیل نمیکند و اینکه بعضى تصور میکنند الکل خاصیت اشتها و هضم دارد مربوط بخاصیت حیاتى آن نیست بلکه بیشتر بواسطه تلخى آن میباشد. الکل عمل گوارش را تسریع نمى‏نماید و حتى موجب کندى آن نیز میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 116

شراب  الکل   شراب   شربت شیرین  هضم غذا