وقتی دولت دم از گرانی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها زد، عده‌ای شروع به اعتراض نمودند. در میان این اعتراض‌ها اغتشاش گران خود را جا زدند و بحث انقلاب را وسط کشیدند.

خب این مو جب شد تمام ذهن‌ها به طرف حفظ نظام برود. اما بحث نظام با دولت کاملا جدا هست. در تمام نقاط دنیا مردم از دولت خود خواهان کار برای ایجاد اشتغال، رفع مشکل ازدواج، ثابت نگه داشتن قیمت ها هستند.

از انجایی که دولتمردان محترم سه سال از وقت با ارزش خود را صرف برجام کردند تا از محاصره‌ی اقتصادی بیرون بیاییم، در این صورت مردم توقع دارند اثر فرجام را ببینند.

همانگونه که دولتمردان محترم تلاش کردند که برجام نقض نشودو طبق فرمایشاتشان برجام نقض نشده است پس بالا رفتن قیمت‌ها معنایی ندارد.

وضعیت اشتغال را هم که درجامعه می‌بینیم. احتیاج به آمار ندارد. بسیاری یا خودشان مشکل اشتغال دارند و یا از اقوام خود افراد بسیار زیادی را میبینیم که هنوز بیکار هستند. بنابراین چون اشتغال کمتر ایجاد شده ما توقع نداریم  قیمت ها بالا برود.

امیدوارم این دولت زیر سایه مقام معظم رهبری بتواند خواسته‌های بر حق مردم را برآورده کند.