ابن ابى یعفور از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: کسى که بزرگترین هدف روزگارش آخرت باشد، خداوند او را از دیگران بى‏نیاز مى‏سازد، و به کارش سامان مى‏بخشد، و تا کاملا از نعمتهاى الهى در طول زندگى بهره‏مند نشده باشد، از دنیا نمى‏رود؛ و کسى که بزرگترین هدفش دنیا باشد، خداوند تنگدستى و پریشان خاطرى و نابسامانى را ملازم او سازد، و از دنیا بیشتر از آنچه براى او مقدر شده است نصیبى نخواهد داشت.