عامل بسیاری از گناهان پری شکم هست. اگر تمام پیامبران و تمام امامان علیهم السلام برای هدایت حضوری بیایند درحالی که شکم‌ها پر باشد انسان قابل هدایت نخواهد بود ولی درصورتی که انسان به اندازه کافی بخورد و بیاشامد و مقداری به خود تشنگی و گرسنگی بدهد به راحتی میتواند بر تمام اعضا و جوارح خود مسلط شود و بسیاری از گناهان را به راحتی ترک‌کند.

 

مستحب است انسان روزانه دو وعده غذا بخورد

متاسفانه یکی از اداب و رسومی که اشتباه این است که روزانه سه وعده غذا میخوریم و کمتر از میوه‌ها استفاده می‌شود در حالی که مستحب است انسان روزانه دو وعده غذا بخورد، یعنی صبحانه و شام.

 

میخوریم تا غذاها تمام شوند نه اینکه سیر شویم

یکی دیگر از مکروهاتی که وجود دارد و کمتر کسی از آن اطلاع دارد این است که بعد از سیر شدن انسان دوباره غذا بخورد که بسیاری از افراد اینگونه هستند. به عبارت دیگر عده‌ای می‌خورند تا غذا تمام شود نه اینکه سیر بشوند.