داعش: ایران ما می‌آییم...الله اکبر...ایران...هههه

 

ایران: وای، مگه میخوایید برید سفر قندهار که اینقدر لفتش میدید زود باشید دیگه... چه قدر دست‌وپا سنگینید از هندیا یاد بگیرید

 

اوا... شما سر شیعیان را بریدید؟! پس بیایید ایران، اینجا تمام تخت‌های‌بیمارستان ها و دکترها برای زنده نگه داشتن شما آماده هستند.

خوشا به حالتان که به ایران می‌آیید. در اینجا نه سرتان را میبریم و نه جانتان را میگیریم. بلکه استخوان های بدنتان را میشکنیم  و با مجهزترین تشکیلات پزشکی درمان می‌کنیم. آنقدر اینکار را تکرار میکنیم که از ترس بمیرید نه از درد.

 

به ایران خوش آمدید. اینجا جا برای همه تان هست. فقط عجله کنید...هر کی زودتر بیاد بهش تخت میرسه هر کی دیر برسه بهش صندلی میدیمااااا...

سفر خوشی را براتان آرزو میکنم...هههه