خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با افزایش قیمت بنزین مخافت کردند چرا که مشخص نیست این بودجه قرار است در کجا خرج بشود. و قیمت های اجناس دیگر که در این صورت گران خواهد شد مشخص نشده است.

 

سالانه به خاطر نعمت خدادادی نفت و گاز و ...دولت سرمایه های بسیاز زیادی را کسب میکند و کشور را از این طریق می‌چرخاند.

اما بنزین

یادش بخیر بنزین لیتری 100 تومان را.بعد از ان که آن دولت محترم 900 تومن بنزین را افزایش داد با توجه به همان سود سالیانه از افزایش بنزین نفری 45 هزار تومان به مردم داد و در عوض تقریبا نفری 30 تومن هم سود برد.نفری 30 تومان برای 50 میلیون نفر را حساب کنید ببینید چه قدر می‌شود.

 

خواهشمندم به جای ایده‌های گران کردن بنزین، خدمات شهری را افزایش دهید. مخصوصا مشکل ترافیک را.