حیوانات رژیم، می‌گیرند

در زیانهاى پرکردن شکم و فواید کم خوردن هر کس کما بیش مطالبى را خوانده و شنیده و تجربه کرده است. در این جا نیز به بعضى از آنها برخورد می‌کنید ولى آنچه مورد اهمیت و قابل بحث است و کمتر به آن دست مى‏یابید موضوع تفاوتى است که از نظر اشتها میان ما و حیوانات وجود دارد. "امام صادق ع فرمودند: و ارفع یدیک من الطعام و انت تشتهیه: دست از طعام بردار در حالى که هنوز اشتهایت باقى است."

 

حیوانات رژیم،  می‌گیرند

حیوانات به طور طبیعی به اندازه نیاز جسمی خود غذا می‌خورند و این یک رژیم دایمی محسوب می‌شود. باید توجه داشت حیوانات بیش از آنچه مصلحتشان هست میل و اشتها پیدا نمی‌کنند. حکمت کردگار بحیوانات عقل نداده تا صلاح و فساد خویش را تشخیص دهند ولى میل آنها را در حد لزوم محدود کرده است، ساختمان جهاز هاضمه آنها با ما فرق دارد.

                                             

مشکی که پر باشد، نه دوغ می‌دهد و نه کره

غذائى را که ما میخوریم حتما باید وارد معده ما بشود تا بواسطه ترشح غدد هضم و جذب بدن گردد ولى اغلب حیوانات خصوص چهارپایان یک قسمت عمل هضم در مرى و قسمت دیگر در روده‏هاى آنها انجام میگیرد گرچه در مرى انسان نیز این خاصیت بطور مختصرى یافت مى‏شود اما چون روده‏هاى انسان بهیچ وجه ترشح اسیدى ندارد و همه اعمال هضم در خود معده باید صورت بگیرد لذا شرط تمامیت عمل هضم که مدخلیت تام در سلامتى ما دارد آنست که سر معده کمى‏خالى باشد تا معده بآسانى بتواند روى غذا فعالیت کند، معده ما مانند مشکى  مى‏ماند که دوغ در آن ریخته و بزنند تا کره‏اش جدا شود و معلومست مشکى که پر باشد این کار از او ساخته نیست چنانچه اصرار داشته باشند با خطر ترکیدن دست بگریبان است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 114